Βιοχημικό

Η κλινική χημεία ? βιοχημεία
Ασχολείται με τον προσδιορισμό διαφόρων φυσιολογικών ή και παθολογικών στοιχείων στα διάφορα βιολογικά υγρά (χοληστερίνη, ουρία, ορμόνες, φάρμακα, τοξικές ουσίες κλπ).

Η κλινική χημεία συμβάλλει:

 • Στη διάγνωση των διαφόρων νοσημάτων. Έτσι π.χ. οι υψηλές τιμές τρανσαμινασών σχετίζονται με διάφορα νοσήματα του ήπατος, ενώ η υψηλή τιμή των ορμονών του θυρεοειδή με τον υπερθυρεοειδισμό.
 • Στη διάγνωση φυσιολογικών καταστάσεων. Π.χ. η διάγνωση της κύησης βασίζεται κυρίως στον προσδιορισμό της συγκέντρωσης στο αίμα ή στα ούρα μιας ορμόνης, της β-χοριακής γοναδοτροπίνης.
 • Τέλος, στην παρακολούθηση της θεραπείας διαφόρων νοσημάτων, κυρίως προσδιορίζοντας τα επίπεδα φαρμάκων στο αίμα, αλλά και διαπιστώνοντας την επαναφορά σε φυσιολογικά επίπεδα συστατικών του οργανισμού όπως π.χ. του σακχάρου, διαφόρων ορμονών κλπ.

Αναλυτικά όλες τις εξετάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στα εργαστήριά μας:

 • 1,25(ΟΗ)2 ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3
 • 11 – ΔΕΣΟΞΥΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (COMPOUND-S)
 • 17 – ΚΕΤΟΣΤΕΡΙΝΟΕΙΔΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • 17 – ΥΔΡΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • 17 – ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ
 • 25(ΟΗ) BITAMINH D3
 • 25-OH ΒΙΤΑΜΙΝΗ D
 • 3α-ΓΛΥΚΟΥΡΟΝΙΔΙΚΗ ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΔΙΟΛΗ (3α-diol)
 • 5 – ΥΔΡΟΞΥ ΙΝΔΟΛΟ ΟΞΕΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ (5-HIAA)
 • 5-ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ (5-ΝΤ)”
 • C – ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΟΡΟΥ (CTx)
 • C ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΠΡΟ & 2 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΦΑΓΗΤΟ
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • CA 27-29
 • CA 72-4
 • CA-125
 • CA-50
 • CEA
 • CPK
 • CPK – MB
 • CYFRA 21-1
 • C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ (hsCRP)
 • C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ (hsCRP)-ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔ.
 • C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ
 • C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ 2 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΦΑΓΗΤΟ
 • C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΜΕΤΑ 1 ΩΡΑ ΦΑΓΗΤΟ
 • C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΠΡΟ & ΜΕΤΑ 1 ΩΡΑ ΦΑΓΗΤΟ
 • C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΣΕ 0′
 • C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΣΕ 120′
 • C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΣΕ 150′
 • C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΣΕ 180′
 • C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΣΕ 240′
 • C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΣΕ 30′
 • C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΣΕ 60′
 • C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΣΕ 90′
 • C-ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ TOY ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΟΥΡΩΝ (CTx)
 • FT3-FT4-TSH
 • IgG1
 • IgG2
 • IgG3
 • IgG4
 • Lp(a)
 • MCA
 • SCC
 • S-DHEA ΣΕ 0′
 • T3-T4-TSH
 • TEST ΚΥΗΣΕΩΣ
 • TPS
 • VLDL
 • α – ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΪΝΗ (a-FP)
 • α1 – ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ
 • α1-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • α1-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • α1-ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ %
 • α1-ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ %
 • α2 -ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ %
 • α2-ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • α2-ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ %
 • ΑΓΓΕΙΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΟ (VIP)
 • ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΙΑΣ
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
 • ΑΛΔΟΛΑΣΗ
 • ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΡΟΥ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ
 • ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΡΟΥ ΣΕ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ
 • ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
 • ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ
 • ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ
 • ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ C1 ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgA
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgE
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgG
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgM
 • ΑΝΤΙΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (ADH)
 • ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ – ΙΙΙ
 • ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ – ΙΙΙ (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)
 • ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤ.ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (ANTI-TPO)
 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Α1 (APO A1)
 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ ΑΙΙ (APO AII)
 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Β (APO B)
 • ΑΠΤΟΣΦΑΡΙΝΕΣ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ (Ca++)
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΛΙΚΟ ΟΡΟΥ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ
 • ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH)
 • ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
 • β – ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ %
 • ΒΑNIΛΟΜΑΝΔΕΛΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ (VMA)
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β1
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12
 • β-ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ (β-HCG)
 • γ – ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ %
 • γ-GT
 • ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΓΕΝΑΣΗ (LDH)
 • ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΓΑΣΤΡΙΝΗ
 • ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ
 • ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HbA1c)
 • γ-ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ %
 • ΕΛΕΥΘΕΡΟ & ΟΛΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (PSA)
 • ΕΛΕΥΘΕΡΟ PSA (F-PSA)
 • ΕΜΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ
 • ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΟΡΟΥ (Na,K,Cl)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΥ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΩΝ (%)
 • ΗΠΑΤΙΚΟ ΙΣΟΕΝΖΥΜΟ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ
 • ΘΕΙΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ (S-DHEA)
 • ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ
 • ΘΥΡΕΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ (TBG)
 • ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (TSI)
 • ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
 • ΘΥΡΕΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (TSH-3G)
 • ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΟΡΟΥ (Τ4)
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 2 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΦΑΓΗΤΟ
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΜΕΤΑ 1 ΩΡΑ ΦΑΓΗΤΟ
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΠΡΟ & 2 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΦΑΓΗΤΟ
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΠΡΟ & ΜΕΤΑ 1 ΩΡΑ ΦΑΓΗΤΟ
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΕ 0′
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΕ 120′
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΕ 150′
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΕ 180′
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΕ 240′
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΕ 30′
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΕ 60′
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΕ 90′
 • ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ
 • ΙΣΤΟΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (TPA)
 • ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ
 • ΚΑΘΑΡΣΗ ΟΥΡΙΑΣ
 • ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ (Κ)
 • ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ
 • ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ ΣΕ 0′
 • ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ ΣΕ 30′
 • ΚΑΜΠΥΛΗ C-ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ (0′-120′)
 • ΚΑΜΠΥΛΗ C-ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ (0′-180′)
 • ΚΑΜΠΥΛΗ C-ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ (0′-240′)
 • ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ(0′-120′)
 • ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ(0′-180′)
 • ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ(0′-240′)
 • ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ(0′-120′)
 • ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ(0′-180′)
 • ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ(0′-240′)
 • ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΚΙΤΡΙΚΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΚΟΠΩΣΗ,ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ ΣΕ 0′
 • ΚΟΠΩΣΗ,ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ ΣΕ 20′
 • ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΡΟΥ
 • ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΡΟΥ 8:00 μ.μ.
 • ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΡΟΥ 8:00 π.μ.
 • ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΣΕ 0′
 • ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΣΕ 0′
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ
 • ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ – ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
 • ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΕΣ %
 • ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΕΣ ΟΡΟΥ
 • ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ %
 • ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 12ΩΡΟΥ
 • ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΛΙΘΙΟ
 • ΛΙΠΑΣΗ ΟΡΟΥ
 • ΛΟΓΟΣ Λ/Σ
 • ΛΥΣΟΖΥΜΗ ΟΡΟΥ
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΡΟΥ
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ (SACE)
 • ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ (Na)
 • ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΝΑΤΡΙΟΟΥΡΗΤΙΚΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ (ΒΝΡ)
 • ΝΕΥΡΟ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΛΑΣΗ (NSE)
 • ΝΟΡ – ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΝΟΡ-ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΝΟΡ-ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (Ε2)
 • ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ ΟΛΙΚΑ
 • ΟΙΣΤΡΟΝΗ (Ε1)
 • ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΟΡΟΥ
 • ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
 • ΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΟΛΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΟΡΟΥ
 • ΟΛΙΚΗ ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ (tΕ3)
 • ΟΛΙΚΗ ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
 • ΟΛΙΚΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
 • ΟΛΙΚΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ ΣΕ 0′
 • ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ
 • ΟΛΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ (CH50)
 • ΟΞΑΛΙΚΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGOT,AST)
 • ΟΞΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
 • ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ
 • ΟΣΤΙΚΟ ΙΣΟΕΝΖΥΜΟ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ
 • ΟΥΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΟ (PP)
 • ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ (PTH)
 • ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΠΡΟΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Ι (PICP)
 • ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟ
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ PSA/ΟΛΙΚΟ PSA
 • ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ / ΕΚΑΣΤΗ
 • ΠΡΙΜΙΔΟΝΗ
 • ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ
 • ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ
 • ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL) ΣΕ 0′
 • ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ ΣΕ 0′
 • ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ ΣΕ 30′
 • ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ ΣΕ 60′
 • ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGPT,ALT)
 • ΡΕΝΙΝΗ (ΗΡΕΜΙΑ)
 • ΡΕΝΙΝΗ (ΚΟΠΩΣΗ)
 • ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (RF)
 • ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΣΑΚΧΑΡΟ ΜΕΤΑ 1 ΩΡΑ ΦΑΓΗΤΟ
 • ΣΑΚΧΑΡΟ ΜΕΤΑ 2 ΩΡΕΣ ΦΑΓΗΤΟ
 • ΣΑΚΧΑΡΟ ΠΡΟ & 1 ΩΡΑ ΜΕΤΑ ΦΑΓΗΤΟ
 • ΣΑΚΧΑΡΟ ΠΡΟ & 2 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΦΑΓΗΤΟ
 • ΣΑΚΧΑΡΟ ΣΕ 0′
 • ΣΑΚΧΑΡΟ ΣΕ 120′
 • ΣΑΚΧΑΡΟ ΣΕ 150′
 • ΣΑΚΧΑΡΟ ΣΕ 180′
 • ΣΑΚΧΑΡΟ ΣΕ 240′
 • ΣΑΚΧΑΡΟ ΣΕ 30′
 • ΣΑΚΧΑΡΟ ΣΕ 60′
 • ΣΑΚΧΑΡΟ ΣΕ 90′
 • ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΑ
 • ΣΕΛΗΝΙΟ ΟΡΟΥ
 • ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΣΕΡΟΥΛΟΠΛΑΣΜΙΝΗ
 • ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (TIBC)
 • ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 2 (C2)
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3 (C3)
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4 (C4)
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C1q
 • ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΟΡΟΥ
 • ΣΧΕΣΗ Λ/Σ ΟΡΟΥ
 • ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ-C (SM-C,IGF-1)
 • ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ-C (ΚΟΠΩΣΗ) ΣΕ 20′
 • ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ-C ΣΕ 0′
 • ΣΩΜΑΤΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗ)
 • Τ3 UPTAKE
 • ΤΑΤΙ
 • ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗΣ (ASTO)
 • ΤΡΑΝΣΦΑΙΡΙΝΗ
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ (Τ3)
 • ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ
 • ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ
 • ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ
 • ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ
 • ΥΠΟΤΑΞΕΙΣ ΑΝΟΣΟΦΑΡΙΝΗΣ IgG (IgG1,IgG2,IgG3,IgG4)
 • ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ (HDL)
 • ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
 • ΦΙΜΒΡΟΝΕΚΤΙΝΗ
 • ΦΛΟΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH) 7:00 μ.μ.
 • ΦΛΟΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH) 8:00 π.μ.
 • ΦΡΟΥΚΤΟΖΑΜΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ (SHBG)
 • ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΡΟΥ
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2ΩΡΟΥ
 • ΧΑΛΚΟΣ ΟΡΟΥ
 • ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ (LDL)
 • ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΡΟΛΙΘΟΥ
 • ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΟΡΟΥ (Cl)
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ (ΟΛΙΚΗ,ΑΜΕΣΗ,ΕΜΜΕΣΗ) Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ
 • ΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΧΡΩΜΟΓΡΑΝΙΝΗ Α
 • ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ
 • ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (FSH)
 • ΩΧΡΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (LH)