Τμήμα Ακτινοδιαγνωστικής

  • Ψηφιακή πανοραμική - κεφαλομετρική

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ – ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗ

Η ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία χρησιμοποιείται εκτεταμένα για την αρχική απεικόνιση ολόκληρης της στοματογναθοπροσωπικής περιοχής
  • breast-ultrasound

ΥΠΕΡΗΧΟΙ – TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ

Διαθέτουμε εξοπλισμό για την πραγματοποίηση οποιουδήποτε υπερηχογραφήματος και triplex αγγείων
  • Ψηφιακές Ακτινογραφίες

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Στο Κέντρο μας όλες οι εξετάσεις γίνονται με ψηφιακή απεικόνιση και επεξεργασία της εικόνας που είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει σήμερα στον τομέα της Ακτινολογίας
  • Μέτρηση οστικής πυκνότητας

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας είναι μία εξέταση η οποία χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της απώλειας της οστικής μάζας στα πρόωρα στάδια της οστεοπόρωση