Τμήμα Ακτινοδιαγνωστικής

  • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ακολουθούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει σωστά η εξέταση
  • Οδηγίες Μαστογραφίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Συνιστάται η εξέταση να γίνεται από την 5η έως την 12η ημέρα του κύκλου. Επίσης την ημέρα της εξέτασης η […]

  • iperixos-mastou

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ – TRIPLEX

U/S Ή TRIPLEX ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
TRIPLEX ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
TRIPLEX ΣΠΛΗΝΟΠΥΛΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ
TRIPLEX ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ
TRIPLEX ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Ή ΦΛΕΒΩΝ
[…]