Αναλυτικά όλες τις εξετάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στα εργαστήριά μας…

Πακέτο Α Μεγάλο

 • Γενικές αίματος
 • Γενικές ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Hiv
 • HbsAg
 • Hcv
 • Toξόπλασμα : IgG
 • IgM
 • CMV: ΙgG
 • IgM
 • Eρυθρά : IgG
 • IgM
 • VDRL
 • Η/φ Hb (αιμοσφαιρίνη)
 • Ομάδα αίματος Rhesus
 • Κ/α κ/υ + μυκόπλασμα ? χλαμύδια
 • Λιστέρια
 • Ερπης Ι + ΙΙ < G
 • M

Πακέτο Β μικρό

 • Γενικές αίματος
 • Γενικές ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Fe
 • Hiv
 • HbsAg
 • Hcv
 • Τοξόπλασμα : IgG
 • IgM
 • CMV: IgG
 • IgM
 • Ερυθρά : IgG
 • IgM
 • VDRL
 • Η/φ Hb (αιμοσφαιρίνη)
 • Ομάδα αίματος – Rhesus
 • Κ/α κ/υ : μυκόπλασμα ? χλαμύδια