Το διαγνωστικό εργαστήριο «Κουνέλλας Ιατρική» δημιουργήθηκε το 2007 από τον μικροβιολόγο Κουνέλλα Ιωάννη και αποτέλεσε το επιστέγασμα της επιτυχημένης προσωπικής 20ετούς πορείας ως μικροβιολόγου. Με όραμα την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, στο εργαστήριο «Κουνέλλας Ιατρική» επενδύουμε διαρκώς σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ενώ το ιατρικό και τεχνικό μας προσωπικό διακρίνεται για την επιστημονική κατάρτιση και πείρα του.

Πέρα από την ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα και άμεση εξυπηρέτηση που θεωρούμε αυτονόητη υποχρέωση μας, φροντίζουμε ιδιαίτερα για εσάς αλλά και τις δικές σας ξεχωριστές ανάγκες. Γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι εκτός από την επιστήμη μας, υπάρχει και μία άλλη σημαντική διάσταση που λέγεται «άνθρωπος». Και για εμάς έχει εξίσου μεγάλη βαρύτητα. Σήμερα, λειτουργούν ήδη, εκτός του γνωστού Μικροβιολογικού εργαστηρίου που προΐσταται ο Ιωάννης Κουνέλλας, ψηφιακής μαστογραφίας, υπερήχων ακτινολογίας, ορθοπαντογράφου και οστικής πυκνότητας.

  • Το διαγνωστικό εργαστήριο στεγάζεται στην κεντρική πλατεία της Ν. Ερυθραίας σε δυο ορόφους συνολικής επιφάνειας 350 τ.μ., και εξυπηρετεί όλες τις περιοχές στα Βόρεια Προάστια.
  • Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει ήδη 120.000 κωδικούς(πελάτες), ενώ τα τελευταία χρόνια επεκτείνονται με ρυθμό 2.000 ετησίως.
  • Η υποδομή του κέντρου, το εκπαιδευμένο προσωπικό και ο άρτιος εξοπλισμός, επιτρέπουν την εξυπηρέτηση πάνω από διακοσίων εξετάσεων ημερησίως [εκ των οποίων 100 αιμοληψιών].
  • Η γραμματειακή υποστήριξη στηρίζεται σε εξελιγμένα προγράμματα διαγνωστικών κέντρων για την αρτιότερη συνεργασία με ιατρούς και ιδιαίτερα με ασφαλιστικούς οργανισμούς.
  • Λειτουργεί η ηλεκτρονική αποθήκευση δεδομένων [εξετάσεων, υπερηχογραφημάτων κτλ]. Επίσης είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν ξενόγλωσσοι ασθενείς.