ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο πιο εξελιγμένος τεχνολογικά εξοπλισμός διασφαλίζει την ασφάλεια και εγκυρότητα των εξετάσεων.

Με όραμα την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, στο εργαστήριο «Κουνέλλας Ιατρική» επενδύουμε διαρκώς σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ενώ το ιατρικό και τεχνικό μας προσωπικό διακρίνεται για την επιστημονική κατάρτιση και πείρα του.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

mikroviologiko

Πλήρης μικροβιολογικός εξοπλισμός για βιοχημικές, ανοσιολογικές, αιματολογικές και ορμονολογικές αναλύσεις

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

aktinologiko

Πλήρες ακτινοδιαγνωστικό σύστημα με ψηφιακές ενδείξεις όλων των παραμέτρων, για πληθώρα ακτινολογικών εξετάσεων