Στην έγκαιρη διάγνωση διαφόρων μορφών καρκίνου, χρησιμοποιούμε τους δείκτες νεοπλασίας. Οι δείκτες νεοπλασίας δεν ανήκουν στις εξετάσεις του απλού προληπτικού ελέγχου. Προτείνεται να γίνονται με την υπόδειξη του γιατρού σας καθώς και να αξιολογούνται αποκλειστικά από αυτόν. Είναι ουσίες που παράγονται σε ορισμένα επίπεδα από τα φυσιολογικά κύτταρα του οργανισμού. Τα νεαρά όμως κύτταρα, παράγουν τις ουσίες αυτές λόγω του νεαρού υπερδραστήριου μεταβολισμού τους, σε αυξημένα επίπεδα. Έτσι, σε περπιπτώσεις ύπαρξης νεαρών κυττάρων, όπως σε φλεγμονές, νεοπλασίες, αλλά και καρκίνους, οι ουσίες αυτές μπορεί να βρεθούν σε αυξημένα επίπεδα, υποδυκνείωντας την ανάγκη περαιτέρω ελέγχου.

Προληπτικός έλεγχος σε καρκινογεννετικές λοιμώξεις από ιούς και παράσιτα, προτείνεται να γίνεται ειδικά όταν συντρέχουν λόγοι αυξημένου κινδύνου ( ηπατίτιδες Β,C για το ήπαρ, ελικοβακτηρίδιο για το στομάχι, HPV για τον τράχηλο της μήτρας).

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
* Ακολουθεί απλή ενημέρωση για τις φυσιολογικές τιμές, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.