Τεχνική περιγραφή

Ο αναλυτής model EasyLyte Na+/K+ της εταιρείας MEDICA ΗΠΑ αποτελεί ένα σύγχρονο και ταυτόχρονα εξαιρετικά εύχρηστο όργανο για τον ακριβή και αξιόπιστο προσδιορισμό Na+ και K+ σε δείγματα ολικού αίματος, πλάσματος, ορού ή ούρων. Απαιτεί μικρές ποσότητες δείγματος για την ανάλυση και συγκεκριμένα 100μl για δείγματα ολικού αίματος, πλάσματος ή ορού και 400μl για δείγματα ούρων (αραιωμένων 1:10).

Διαθέτει ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό λειτουργίας, όπου η επικοινωνία γίνεται μέσω διαλόγου με τον αναλυτή και απαντήσεις “ΝΑΙ” ή “ΟΧΙ” του χειριστή μέσω των δύο πλήκτρων. Eτσι ελαχιστοποιείται η πιθανότητα λάθους και ταυτόχρονα ο χρήστης μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του αναλυτή.

Βασικά χαρακτηριστικά

 • Διαδικασια Βαθμονόμησης: Ο αναλυτής παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη προγραμματισμού αυτόματης βαθμονόμησης σε τακτά χρονικά διαστήματα, (π.χ. ανά 4 ώρες) βαθμονόμησης, ή βαθμονόμησης κατ’ επιλογήν του χρήστη. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση η βαθμονόμηση γίνεται από το όργανο με την χρήση των εσωτερικών στη συσκευασία προτύπων.
 • Συσκευασία Αντιδραστηρίων: Ο αναλυτής χρησιμοποιεί εύχρηστες και πρακτικές συσκευσίες (pack) αντιδραστηρίων των 400 ή 800 ml, που περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία αντιδραστήρια (standards A και Β, wash solution), καθώς και ειδικό χώρο για τα απόβλητα του αναλυτή, προφυλάσσοντας έτσι απόλυτα τον χειριστή από οποιαδήποτε επιμόλυνση.
 • Χρόνος ανάλυσης:
  60 sec (ορός, πλάσμα, ολικό αίμα)
  90 sec (ούρα)
 • Μνήμη: Δυνατότητα φύλαξης αποτελεσμάτων 100 δειγμάτων, καθώς επίσης και 20 φυσιολογικών και 20 παθολογικών ορών ελέγχου (QC results)
 • Eμφάνιση αποτελεσμάτων: Σε LCD οθόνη 16 χαρακτήρων και ενσωματωμένο θερμογραφικό εκτυπωτή 40 στηλών.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

 • Αυτοκαθαριζόμενο ρύγχος δειγματοληψίας
 • Δυνατότητα προσθήκης ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία επιπλέον διαδικασία, αυτόματου δειγματολήπτη 21 θέσεων
 • Δυνατότητα προσδιορισμού τριχοειδικών δειγμάτων
 • Δυνατότητα σύνδεσης μέσω θύρας RS-232 με εξωτερικό υπολογιστή
 • Εκτεταμμένο πρόγραμμα αυτοελέγχου και αυτοδιάγνωσης βλαβών, και ενημέρωσης του χρήστη με κατάλληλα μηνύματα
 • Δυνατότητα συγκεντρωτικής εκτύπωσης αποτελεσμάτων, ημερήσιας, εβδομαδιαίας ή συνολικής

Αναλυτικά χαρακτηριστικά

 • Εύρος μετρήσεων
  – Ορός πλάσμα ή ολικό αίμα:
  Να+: 20-200 mmol/L
  K+: 0.2-40 mmol/L
  – Ούρα:
  Να+: 25-1000 mmol/L (αναραίωτο)
  K+: 1.0-500 mmol/L(αναραίωτο)
 • Αναλυτική διακριτική ικανότητα
  Να+: 0.10 mmol/L
  K+: 0.01 mmol/L
 • Επαναληψιμότητα
  Ενδοαναλυτική επαναληψιμότητα σε 20 επαναλήψεις:
  – Ορός, αίμα ή πλάσμα:
  Να+: CV  1% (80-200 mmol/L)
  K+: CV  2% (1-10 mmol/L)
  – Ούρα:
  Να+: CV  1% (80-200 mmol/L)
  K+: CV  2% (1-10 mmol/L)
 • Ακρίβεια
  Σύγκριση έναντι φλογοφωτομέτρου
  Να+: r = 0.99 (80-200 mmol/L)
  K+ : r = 1.00 (1-10 mmol/L)