Χαρακτηριστικά

 • Διενεργούμενες Εξετάσεις: Όλες οι πηκτικολογικές εξετάσεις πλάσματος
 • Αρχή Μέτρησης: Θολοπυκτομετρία. Μέθοδος Οπτικομηχανική
 • Αριθμός Καναλιών: Δύο (2) ανεξάρτητα μεταξύ των κανάλια μετρήσεως
 • Πλήρης έλεγχος όλων των λειτουργιών από μικροεπεξεργαστή
 • Κυβέττες: πλαστικές (ελάχιστος όγκος μέτρησης 150-225 ml).
 • Πληκτρολόγιο: Πλήκτρα αφής
 • Προγραμματισμένες Μέθοδοι: ΡΤ, Ινοδογόνο, aΡΤΤ, ΤΤ
 • Ενσωματωμένος Υπολογιστής: Τα αποτελέσματα υπολογίζονται και ανάγονται αυτόματα στις αντίστοιχες μονάδες. π.χ. για το ΡΤ σε sec,%, PR, INR για το Ινωδογόνο σε mgr/dl ή gr/l.
 • Δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη: Πέντε (5) διαφορετικές καμπύλες αναφοράς με εννέα (9) σημεία μετρήσεως η κάθε μία
 • Οπτικές πηγές: 2 φωτοδίοδοι αυτόματα ρυθμιζόμενες
 • Τράπεζα επωάσεως: Ενσωματωμμένη στον αναλυτή διαθέτει πάνω από 30 θέσεις επωάσεως κυβεττών, δειγμάτων και τέσσερις θέσεις μεταβλητής χωρητικότητος επωάσεως αντιδραστηρίου εξετάσεων. (φιαλίδια των 10 ml και 5ml). Μία θέση από τις ανωτέρω τέσσερις έχει την δυνατότητα ανάδευσης του αντιδραστηρίου
 • Χρονομέτρηση Επωάσεως: Ενσωματωμένος αυτόματος χρονομετρητής επωάσεως
 • Ανάδευση των δειγμάτων κατά την διάρκεια των εξετάσεων: Ενσωμματωμένοι μαγνητικοί αναδευτήρες κάτω από τα αντίστοιχα κανάλια μετρήσεως
 • Οθόνη υγρού κρυστάλλου δύο σειρών είκοσι χαρακτήρων
 • Ελάχιστος χρόνος μέτρησης: 2-10 sec αναλόγως της μεθόδου
 • Αυτόματη έναρξη και παύση του ηλεκτρονικού χρονόμετρου
 • Χρονομέτρηση ανά 0,1 του δευτερολέπτου (δέκατο του δευτερολέπτου)
 • Εκτυπωτής: Διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή εκτύπωσης αποτελεσμάτων ανά εξέταση και ανά ασθενή
 • Δυνατότητα σύνδεσης μέσω ενσωματομένου mini DIN RS232C
 • Aπαιτήσεις τροφοδοσίας: 220 Volt. 50 Hz, 140 VA
 • Διαστάσεις: 20 cm(μήκος) x10 cm(ύψος)
 • Βάρος: 3,8 kgr

Παρελκόμενα που διατίθεται μαζί με τον αναλυτή

 • 1 δακτύλιος μεταβολής χωρητικότητας θέσεως αντιδραστηρίων από 5mlσε 2ml.
 • 1 αναδευτήρας για ανάδευσης αντιδραστηρίων.
 • 1 πλαστικό κάλυμμα
 • 1 καλώδιο ρεύματος
 • 1 συσκευασία απόσπασης αναδευτήρων
 • Ανταλλακτικές ασφάλειες 2Α/230VAC, ZA/115 VAC2x2
 • Οδηγίες Χρήσεως και χειρισμού
 • Κυβέττες με ενσωματωμένους αναδευτήρες x100
 • Χαρτί εκτυπώσεως x1 ρολλό