Έγχρωμος υπερηχοτομογράφος LOGI S6 με LCD 17 monitor, επίσης τελευταίας τεχνολογίας με 7 κεφαλές για υπέρηχους ολοκλήρου του σώματος