Ορθοπαντογράφος Villa Strato 2000 για πανοραμικές και κεφαλομετρικές.