Μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας Prodigy Primo Full Size GE σύγχρονης τεχνολογίας υψηλής διακριτικής ικανότητας (Nal)