Ο Αυτόματος Βιοχημικός αναλυτής model BA400 του οίκου BIOSYSTEMS Ισπανίας αποτελεί την πλέον σύγχρονη λύση για ένα μικροβιολογικό εργαστήριο, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του στον τομέα της βιοχημικής ανάλυσης. Ο οίκος BioSystems, διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην κατασκευή εργαστηριακών οργάνων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αυτών, από συσκευές ηλεκτροφόρησης (ντενσιτόμετρα, migration champers κ.ά) έως φωτόμετρα και βιοχημικούς αναλυτές. Η μακρά αυτή παράδοση εγγυάται την αξιοπιστία των οργάνων και την αδιαμφισβήτητη ποιότητά τους. Πρόσφατα, η εταιρεία Biosystems SA προχώρησε στην παραγωγή του αναλυτή ΒΑ 400 με σκοπό την κάλυψη των αναγκών εργαστηρίων με υψηλό φόρτο εργασίας. Παρακάτω αναφέρονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά του βιοχημικού αναλυτή ΒΑ400:

Κύρια χαρακτηριστικά – Τρόπος λειτουργίας

1. Τα κυριότερα μέρη του αναλυτή αποτελούν:

  • το σύστημα δειγματοληψίας αποτελούμενο από δύο βελόνες για τα αντιδραστήρια και μία για τα δείγματα
  • ο δίσκος τοποθέτησης δειγμάτων
  • ο ψυχόμενος δίσκος τοποθέτησης των αντιδραστηρίων
  • ο χώρος διεξαγωγής των φωτομετρικών μετρήσεων (κυβέττες) και το σύστημα έκπλυσης των κυβεττών
  • δύο αναδευτήρες ανάμειξης του μείγματος αντιδραστήριο-δείγμα

Στον αναλυτή μπορεί προαιρετικά να προσαρμοστεί μονάδα προσδιορισμού ηλεκτρολυτών (ISE) τοποθετημένη στο μπροστινό μέρος του αναλυτή. Επίσης, ενσωματωμένα στον αναλυτή βρίσκονται τα δοχεία του νερού και των πυκνών-δυνητικά μολυσματικών- αποβλήτων. O αναλυτής συνοδεύεται από υπολογιστή με εγκατεστημένο το πρόγραμμα λειτουργίας του BA400, μέσω του οποίου επιτυγχάνουμε τον προγραμματισμό, τη λειτουργία και τον έλεγχο του οργάνου, καθώς και από εκτυπωτή τελευταίας τεχνολογίας για εκτύπωση αναφορών.

2. Η επεξεργασία των δειγμάτων γίνεται με βάση την τυχαία επιλογή (RANDOM ACCESS). Τούτο σημαίνει την επεξεργασία των εξετάσεων ανά δείγμα και όχι με ομαδοποίηση αυτών, ώστε να επιτυγχάνεται αφενός η γρήγορη εξαγωγή αποτελεσμάτων ανά δείγμα, καθώς επίσης και η καλύτερη διαχείριση της λίστας εργασίας (άμεση διεξαγωγή επαναλήψεων, αραιώσεων, προσθήκη εξετάσεων κτλ).

3. Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού δειγμάτων με τη μορφή του επείγοντος (STAT), ώστε αυτά να εκτελούνται κατά προτεραιότητα.

4. Ο τύπος του δείγματος δύναται να είναι ορός, πλάσμα, ούρα ,εγκεφαλονωτιαίο υγρό ή ολικό αίμα (HbA1c).

5. Ο αναλυτής συνδέεται με παροχή νερού είτε στο δίκτυο μέσω συστήματος απιονισμού νερού είτε σε δοχείο κατάλληλης χωρητικότητας (60 L παρέχουν 4h αυτονομία). Στο πίσω μέρος υπάρχει βαλβίδα για την απομάκρυνση των χαμηλής μολυσματικότητας αποβλήτων κατευθείαν στην αποχέτευση.

6. Ο αναλυτής αποτελεί ανοικτό σύστημα ως προς την εισαγωγή αντιδραστηρίων διαφόρων εταιριών. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει τις απαιτούμενες παραμέτρους κάθε εξέτασης, χωρίς κανένα περιορισμό. Οι εξετάσεις αποθηκεύονται στις πρακτικά απεριόριστες θέσεις μνήμης του αναλυτή, οι οποίες είναι άμεσα προσπελάσιμες, απ’ ευθείας από το βασικό μενού. Παράλληλα, παρέχει την δυνατότητα χρήσεως διαφορετικών profiles ομαδοποιημένων εξετάσεων, ώστε να επιτυγχάνεται σύντομη εισαγωγή της ρουτίνας των αναλύσεων