Με το λιπιδαιμικό προφίλ γίνεται εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου λόγω αθηρωμάτωσης. Πέρα από τις μετρήσεις των ουσίων αυτών, αξιολογείται και η μεταξύ τους αναλογία (αθηρωματικός δείκτης). Στα αποτελέσματα εκτιμάται η ενδογενής παραγωγή των χοληστερινών καθώς και η διατροφική επιβάρυνση των ζωικών λιπαρών στον οργανισμό μας. Τα αποτελέσματα συναξιολογούνται στο σύνολό τους με άλλους προδιαθεσικούς παράγοντες (κάπνισμα, υπέρταση, διαβήτης, μη άσκηση, διατροφή κ.α).

  • Το check up αυτό περιλαμβάνει τις κάτωθι εξετάσεις:

    Χοληστερίνη VLDL-HDL-LDL-Τριγλυκερίδια, Ολικά λιπίδια, Αθηρωματικός Δείκτης

    Τιμή: 19,00€