Δείκτες Νεοπλασίας

Δείκτες νεοπλασίας και πως τους ερμηνεύουμε

Στην έγκαιρη διάγνωση διαφόρων μορφών καρκίνου, χρησιμοποιούμε τους δείκτες νεοπλασίας. Προτείνεται να γίνονται με την υπόδειξη του γιατρού σας καθώς και να αξιολογούνται αποκλειστικά από αυτόν.