Στο τμήμα αυτό οι τεχνικές της Mοριακής Bιολογίας εφαρμόζονται στην ανίχνευση ιών, βακτηριδίων, μυκητών, παρασίτων και λοιπών μικροοργανισμών σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών υλικών. Η χρήση της επαναστατικής μεθόδου της PCR στην Μοριακή Μικροβιολογία επιτρέπει την άμεση, ταχύτατη και ειδική ανίχνευση ακόμη και εξαιρετικά μικρών ποσοτήτων του ίδιου του γενετικού υλικού του μικροοργανισμού σε μια μεγάλη γκάμα κλινικών δειγμάτων. Η ευαισθησία ανίχνευσης της μεθόδου της PCR υπερβαίνει το 98% υπερτερώντας σημαντικά έναντι των κλασικών μεθόδων ανίχνευσης μολυσματικών παραγόντων (καλλιέργειες, μικροσκόπηση, ανοσοφθορισμός κλπ).