Νέο παράρτημα στο Μενίδι

Με την εμπειρία, τον εξοπλισμό, τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας ..!

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ

Αγαπητοί φίλοι,

Η απόφαση ίδρυσης του νέου «Διαγνωστικού Κέντρου Κουνέλλας Ιατρική Αχαρνών» δεν είχε άλλο ερέθισμα από την παρότρυνσή σας να συνεχίσω να προσφέρω ποιοτικές υπηρεσίες στο χώρο της υγείας. Η αποδοχή σας αυτά τα 24 χρόνια παρουσίας μου στη γειτονιά της Νέας Ερυθραίας, μου έδωσαν τη δύναμη να τολμήσω κάτι μεγαλύτερο, να επεκταθώ σε έναν γειτονικό δήμο, στον οποίο είχα ήδη αναπτύξει ένα σταθερό πελατολόγιο και να αξιοποιήσω ένα ιδιόκτητο κτήριο στην περιοχή, το οποίο έμενε για χρόνια ανεκμετάλλευτο. 

Ακριβώς επειδή η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχω ήταν, είναι και θα παραμείνει αδιαπραγμάτευτη, προτίμησα να μην συνεργασθώ με μεγάλους επιχειρηματίες – χρηματοδότες, αλλά να αναπτύξω σταδιακά το κέντρο στηριζόμενος αποκλειστικά στο πάθος μου για την υγεία και το ιατρικό λειτούργημα. 

Το Κέντρο, στο Μενίδι, αρχικά θα ξεκινήσει με το Μικροβιολογικό Εργαστήριο, στο οποίο θα προΐσταμαι και με τμήμα υπερήχων το οποίο θα στελεχωθεί με εκλεκτό επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει η ευρύτερη περιοχή μας. Η επιλογή συνεργατών ιατρών του Κέντρου έγινε με γνώμονα τόσο την εμπειρία όσο και τις γνώσεις τους στις νέες μεθόδους και στα εργαλεία διάγνωσης. Ο εξοπλισμός του Κέντρου είναι σύμφωνος με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και η επιχειρηματική μορφή του είναι υποκατάστημα της ήδη υπάρχουσας Ανώνυμης Εταιρείας, με ενισχυμένο προσωπικό και άρτια μηχανογραφική και λογιστική υποστήριξη. 

Σε δεύτερο στάδιο, πολύ σύντομα ελπίζω, θα λειτουργήσουν Τμήματα Ακτινολογικού, Μαστογραφίας και αργότερα Οστικής Πυκνότητας και Ορθοπαντογράφου.

Φιλοσοφία μου είναι να καλύψουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών διάγνωσης και πρόληψης. 

Θεωρώ αυτονόητη υποχρέωσή μου να φροντίζουμε τις ξεχωριστές ανάγκες καθενός από εσάς. Γιατί πιστεύω πραγματικά ότι εκτός από την επιστήμη μας υπάρχει και μια άλλη σημαντική διάσταση που λέγεται «άνθρωπος». Και για εμένα έχει εξίσου μεγάλη βαρύτητα. 

Γιάννης Κουνέλλας
Ιατρός-Βιοπαθολόγος

περισσότερα

βεβαίωση αθλητικής ικανότητας ️

Προαγωνιστικός Έλεγχος, Καρδιολογική εκτίμηση και βεβαίωση αθλητικής ικανότητας ️

Ξεκινάμε τη νέα σχολική χρονιά με τον ετήσιο Προαγωνιστικό Έλεγχο! Καρδιολογική εκτίμηση και βεβαίωση αθλητικής ικανότητας ️ Μαζί με το σχολείο ξεκινούν και οι εξωσχολικές δραστηριότητες