ΘΕΤΙΚΗ B’ΧΟΡΙΑΚΗ

Σε κάθε θετική β’ χοριακή εξέταση 50% έκπτωση στον προγεννητικό έλεγχο. Συγκεκριμένα στον προγεννητικό έλεγχο περιλαμβάνονται οι κάτωθι εξετάσεις:

 • Γενική εξέταση αίματος
 • Ομάδα αίματος & RHESUS
 • Γενική εξέταση ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ερυθρά IgG
 • Ερυθρά IgM
 • Τοξόπλασμα IgG
 • Τοξόπλασμα IgM
 • CMV IgG
 • CMV IgM
 • HIV I+II
 • HBsAg
 • HCV – Ηπατίτιδα C
 • Μυκόπλασμα – Χλαμύδια

Συνολική τιμή: 157€

*σε περίπτωση που θέλετε να συμπληρώσετε το πακέτο αυτό, όλες οι υπόλοιπες εξετάσεις σε τιμές Δημοσίου

περισσότερα

βεβαίωση αθλητικής ικανότητας ️

Προαγωνιστικός Έλεγχος, Καρδιολογική εκτίμηση και βεβαίωση αθλητικής ικανότητας ️

Ξεκινάμε τη νέα σχολική χρονιά με τον ετήσιο Προαγωνιστικό Έλεγχο! Καρδιολογική εκτίμηση και βεβαίωση αθλητικής ικανότητας ️ Μαζί με το σχολείο ξεκινούν και οι εξωσχολικές δραστηριότητες