Κλινική Εξέταση Μαστού

Κλινική Εξέταση Μαστού

 • Λήψη ιστορικού
 • Επισκόπηση μαστών
 • Ψηλάφηση μαστών
 • Εξέταση των θηλών
 • Ψηλάφηση μασχάλης
 • Ψηλάφηση τραχηλικής χώρας
 • Ψηλάφηση υπερικλείδιας χώρας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ με τη μέθοδο της τριπλής εκτίμησης

 • Κλινική εξέταση
 • Ψηλάφηση μαστών
 • Μαστογραφία
 • Υπερηχογράφημα μαστών