Εξοπλισμός Κουνέλλας Ιατρική

Ο πιο εξελιγμένος τεχνολογικά εξοπλισμός διασφαλίζει την ασφάλεια και εγκυρότητα των εξετάσεων.

Με όραμα την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ο  εξοπλισμός της Κουνέλλας Ιατρική είναι αποτέλεσμα της συνεχούς επένδυσης τελευταίας τεχνολογίας, ενώ το Ιατρικό και τεχνικό μας προσωπικό διακρίνεται για την επιστημονική κατάρτιση και πείρα του.