Καρδιολογικό Τμήμα

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Καρδιολογικού Τμήματος Νέας Ερυθραίας: Χριστοδούλου Χρήστος – Ράφτης
Επιστημονικά Υπεύθυνος του Καρδιολογικού Τμήματος Αχαρνών: Κελεπούρης Παναγιώτης

Παρέχονται οι παρακάτω εξετάσεις:

  • Triplex Καρδιάς
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα