Καρδιολογικό Τμήμα

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Τμήματος: Χριστοδούλου Χρήστος – Ράφτης

Παρέχονται οι παρακάτω εξετάσεις:

  • Triplex Καρδιάς
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα