Ψηφιακές
Πανοραμικές

kounellas-iatriki

Η ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία χρησιμοποιείται εκτεταμένα για την αρχική απεικόνιση ολόκληρης της στοματογναθοπροσωπικής περιοχής. Αυτό επιτυγχάνεται με την τεχνολογία CCD (Charge-Coupled Device, CCD, διάταξη συζευγμένων φορτίων). Επίσης χρησιμοποιείται για την καταγραφή της εικόνας ειδικός αισθητήρας CCD και η δημιουργία της βασίζεται στο σχηματισμό ηλεκτρικών φορτίων σε κάθε στοιχειώδη μονάδα (pixel) του αισθητήρα.

Το film συνοδεύεται από την ψηφιακή εικόνα σε cd ώστε ο οδοντίατρός σας έχει δυνατότητα να την επεξεργαστεί στον υπολογιστή του και να την αποθηκεύσει σε αυτόν για την μελλοντική παρακολούθηση της θεραπείας σας.

Χρειάζεστε εξετάσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας σήμερα!