Γενικές Οδηγίες για Βιοχημικές εξετάσεις

Δείτε τις Γενικές Οδηγίες για βιοχημικές εξετάσεις

ΓΛΥΚΟΖΗ (GLU) : απαιτείται 12ωρη νηστεία πριν την αιμοληψία.


ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ (TG) : απαιτείται 12ωρη νηστεία και 24ωρη αποχή από αλκοολούχα ποτά.


ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ: απαιτείται 12ωρη νηστεία πριν την αιμοληψία
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) : συνιστάται η αιμοληψία να γίνεται πρωινές ώρες. Απαιτείται 12ωρη νηστεία πριν την αιμοληψία χωρίς να λαμβάνονται βιταμίνες.


ΑΜΜΩΝΙΑ : απαιτείται 8ωρη νηστεία και να μην έχει καπνίσει ο εξεταζόμενος πριν την αιμοληψία.


ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ : απαιτείται 12ωρη νηστεία πριν την αιμοληψία.


ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΛΙΚΟ (Ca) : η αιμοληψία πραγματοποιείται πρωινές ώρες.


ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ (LDH) : ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία και να απείχε από αλκοολούχα ποτά.


ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ : απαιτείται 12ωρη νηστεία πριν την αιμοληψία.


ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ (SGOT, SGPT) : ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία και 24ωρη αποχή από αλκοολούχα ποτά.


ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ : απαιτείται 8ωρη νηστεία πριν την αιμοληψία.