Τμήμα ακτινοδιαγνωστικής

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Ακτινολογικού Τμήματος στη Νέα Ερυθραία: Παπαδάκης Εμμανουήλ , Ιατρός – Ακτινοδιαγνώστης.
Εκτελέσαντες ιατροί: Στάικος Αναστάσιος

Παρέχονται οι παρακάτω εξετάσεις:

Τμήμα Υπερήχων Αχαρνών
Επιστημονικά Υπεύθυνη του Τμήματος: Παπαδάκης Εμμανουήλ
Εκτελέσας γιατρός: Ανανιάδης Νικόλαος & Τζαρούχη Λουκία

Ακτινοδιαγνωστικό σύστημα Del Villa
Σύστημα Ψηφιακής Ακτινογραφίας (CR) Konica Minolta Regius - Model 110/CS-2''

Ev650/Fmts/G100C

Έγχρωμος Υπερηχοτομογράφος
Τελευταίας τεχνολογίας με 7 κεφαλές για υπέρηχους ολοκλήρου του σώματος και LCD 17 monitor

Logi S6

Ορθοπαντογράφος
Για πανοραμικές και κεφαλομετρικές

Villa Strato 2000

Prodigy Primo
Μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας, σύγχρονης τεχνολογίας υψηλής διακριτικής ικανότητας (Nal)

Full Size GE