Αιματολογία

Αιματολογικό εργαστήριο

Η γενική αίματος περιλαμβάνει την καταμέτρηση και τη μορφολογική εξέταση των ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων, καθώς και τον υπολογισμό της αιμοσφαιρίνης, του αιματοκρίτη και των ερυθροκυτταρικών δεικτών.

Η ανάλυση του αίματος παρέχει πλήθος πληροφοριών για τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, όπως η μεταφορά οξυγόνου στους διάφορους ιστούς και η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Η μεταφορά του οξυγόνου πραγματοποιείται μέσω της αιμοσφαιρίνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Συνεπώς η ποσότητά της πρέπει να μετριέται γρήγορα και αξιόπιστα. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και για τη μέτρηση των λευκών αιμοσφαιρίων και των υποκατηγοριών τους, διότι αποτελούν τους βασικούς συντελεστές της άμυνάς μας.

Στο αιματολογικό εργαστήριο διενεργείται επίσης ο έλεγχος αιμορραγικής διάθεσης και ο έλεγχος θρομβοφιλίας. Η δυσλειτουργία των αιμοπεταλίων, μπορεί να είναι κληρονομική, επίκτητη ή προκληθείσα από παράγοντες αναστολής των αιμοπεταλιών. Οι πλέον συνήθεις αιτίες για τη δυσλειτουργία των αιμοπεταλίων, σχετίζονται με την ηπατοπάθεια, καρδιοπνευμονική ανάκαμψη, ουραιμία, τη νόσο Von Willebrand, αιμοπεταλιοπάθειες, ενώ πιο σπάνια είναι αποτέλεσμα έκθεσης σε αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες, όπως το ακετυλοσαλικυλικό οξύ και η κλοπιδογρέλη. Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για τη μελέτη και την ανάδειξη της αντίστασης των αιμοπεταλίων στη χρήση της ασπιρίνης.

Ο έλεγχος των αιμοσφαιρινοπαθειών πραγματοποιείται με την ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, όπου ανιχνεύονται και προσδιορίζονται εκτός των Α1, Α2, F, S αλυσίδων και άλλες πιο σπάνιες όπως οι D, C, H, O, J, Lepore κ.α. Τέλος,
διενεργείται ο προσδιορισμός των ομάδων αίματος και του παράγοντα Rhesus.