Γυναικολογικός Έλεγχος

Μαστογραφία, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας 1 Σημείο, Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας 2 Σημεία
  • Μαστογραφία: 40€
  • Υπέρηχος Μαστών: 25€
  • TEST PAP ή THIN PREP: 19€/29€
  • Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας 1 Σημείο: 25€
  • Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας 2 Σημεία: 39€

Πακέτα με μαστογραφία

  • Μαστογραφία & Υπέρηχος μαστών: 55€
  • Μαστογραφία & Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας: 55€
  • Μαστογραφία & Test PAP ή THIN PREP: 55€/65€
  • Μαστογραφία & Υπέρηχος μαστών & Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας: 69€
  • Μαστογραφία & Υπέρηχος μαστών & Test PAP ή THIN PREP: 69€/80€

Τα πακέτα εξετάσεων που έχουν δημιουργηθεί από τους επιστημονικά υπεύθυνους γιατρούς του κέντρου μας, σκοπό έχουν να προσφέρουν αυτές τις προσεκτικά επιλεγμένες εξετάσεις σε πολύ χαμηλότερες τιμές από ότι αν τις επιλέγαμε κάθε μία ξεχωριστά. Και αυτό για να εξυπηρετήσουμε τους συνανθρώπους μας σ’ αυτές τις δύσκολες συγκυρίες που περνάει η χώρα μας. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν την συμβουλή του θεράποντος Ιατρού ή πολύ περισσότερο να υπαγορεύσουν την διαγνωστική προσέγγιση.

περισσότερα

βεβαίωση αθλητικής ικανότητας ️

Προαγωνιστικός Έλεγχος, Καρδιολογική εκτίμηση και βεβαίωση αθλητικής ικανότητας ️

Ξεκινάμε τη νέα σχολική χρονιά με τον ετήσιο Προαγωνιστικό Έλεγχο! Καρδιολογική εκτίμηση και βεβαίωση αθλητικής ικανότητας ️ Μαζί με το σχολείο ξεκινούν και οι εξωσχολικές δραστηριότητες