Οδηγίες
για σωστή λιπομέτρηση

Γενικές Οδηγίες για σωστή λιπομέτρηση

  • 4 ώρες χωρίς λήψη φαγητού
  • 4 ώρες χωρίς λήψη νερού
  • 6 ώρες χωρίς λήψη καφεΐνης
  • 12 ώρες χωρίς λήψη αλκοόλ
  • Οι γυναίκες να μην είναι αδιάθετες