Πακέτα εξετάσεων πριν το γυμναστήριο

Πακέτα εξετάσεων πριν το γυμναστήριο

Ειδικό πακέτο εξετάσεων καρδιάς με χορήγηση βεβαίωσης αθλητικής ικανότητας σε προσφορά!

Εξετάσεις πριν το γυμναστήριο

Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο; Αυτές είναι οι εξετάσεις που πρέπει να κάνεις.

Αγωνιστικό check up που περιλαμβάνει τις κάτωθι εξετάσεις:

  • Γενική Αίματος
  • CPK
  • SGOT
  • SGPT
  • γ-GT
  • Σίδηρο
  • Φερριτίνη
  • Σάκχαρο
  • Χοληστερίνη

Τιμή:  35,00€