Υπερηχογράφημα οφθαλμικών κόγχων

Υπερηχογράφημα οφθαλμικών κόγχων

Με τον υπερηχογραφικό έλεγχο των οφθαλμικών κογχών ελέγχουμε με την βοήθεια γραμμικών ηχοβολέων 10MHz το φυσιολογικό ή παθολογικό εύρος των οφθαλμικών μυών (άνω και κάτω ορθού καθώς και έσω και έξω ορθού. Η παραπάνω εξέταση είναι πολύ χρήσιμη στις θυρεοειδοπάθειες.

Επίσης με την υπερηχογραφική τεχνική μπορούμε να ελέγξουμε το εύρος του οπτικού νεύρου και την απεικόνισή του σε περιπτώσεις παθολογίας του.