Ψηφιακή Πανοραμική – Κεφαλομετρική

Τι είναι η Ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία

Η Ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία χρησιμοποιείται εκτεταμένα για την αρχική απεικόνιση ολόκληρης της στοματογναθοπροσωπικής περιοχής. Αυτό επιτυγχάνεται με την τεχνολογία CCD (Charge-Coupled Device, CCD, διάταξη συζευγμένων φορτίων). Επίσης χρησιμοποιείται για την καταγραφή της εικόνας ειδικός αισθητήρας CCD και η δημιουργία της βασίζεται στο σχηματισμό ηλεκτρικών φορτίων σε κάθε στοιχειώδη μονάδα (pixel) του αισθητήρα.

Το film συνοδεύεται από την ψηφιακή εικόνα σε cd ώστε ο οδοντίατρός σας έχει δυνατότητα να την επεξεργαστεί στον υπολογιστή του και να την αποθηκεύσει σε αυτόν για την μελλοντική παρακολούθηση της θεραπείας σας. Με το μηχάνημα KONICA MINOLTA REGIUS MODEL 110/CS-2 , έχουμε ελάχιστη ακτινοβολία, άψογες εικόνες.