Νέα

Ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Μετά από την απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου, οι ασθενείς του ΕΟΠΥΥ υποχρεούνται να πληρώσουν το 85% της αναφερόμενης τιμής στο παραπεμπτικό. Το 15% της συμμετοχής του Διαγνωστικού Κέντρου, δε θα εισπράττεται.