Προφίλ

 Το διαγνωστικό εργαστήριο «Κουνέλλας Ιατρική» δημιουργήθηκε το 2007 από τον μικροβιολόγο Κουνέλλα Ιωάννη και αποτέλεσε το επιστέγασμα της επιτυχημένης προσωπικής 20ετούς πορείας ως μικροβιολόγου. 

Με όραμα την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, στο εργαστήριο «Κουνέλλας Ιατρική» επενδύουμε διαρκώς σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ενώ το ιατρικό και τεχνικό μας προσωπικό διακρίνεται για την επιστημονική κατάρτιση και πείρα του. 

Δείτε περισσότερα