Ανθρώπινο δυναμικό

Ανθρώπινο δυναμικό

Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Επιστημονικά υπεύθυνος: Κουνέλλας Ιωάννης, Βιοπαθολόγος
Συνεργάτης ιατρός: Καραχάλιος Στέφανος, Βιοπαθολόγος

Μοσχογιάννη Δήμητρα, Παρασκευάστρια,  Εξειδικευμένη στην αιμοληψία σε παιδιά
Παπασπύρου Παρασκευή, Παρασκευάστρια,  Εξειδικευμένη στην αιμοληψία σε παιδιά
Κολιοκίτσου Κασσιανή, Νοσηλεύτρια
Χωματιανού Μαρία, Παρασκευάστρια
Παπαδοπούλου Σοφία, Παρασκευάστρια 

Τμήμα ακτινολογίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Παπαδάκης Εμμανουήλ, Ακτινολόγος
Συνεργάτης Ιατρός: Αναστάσιος Στάϊκος, Ακτινολόγος

Παναγιωτοπούλου Ελένη
Ντουλομάτης Ελευθέριος

Καρδιολογικό Τμήμα

Επιστημονικά υπεύθυνος παραρτήματος Νέας Ερυθραίας: Χριστοδούλου-Ράφτης Χρήστος

Επιστημονικά υπεύθυνος παραρτήματος Αχαρνών:
Κελεπούρης Παναγιώτης