Ανθρώπινο δυναμικό

Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Επιστημονικά υπεύθυνος: Κουνέλλας Ιωάννης, Βιοπαθολόγος
Συνεργάτης ιατρός: Καραχάλιος Στέφανος, Βιοπαθολόγος

Μοσχογιάννη Δήμητρα, Παρασκευάστρια,  Εξειδικευμένη στην αιμοληψία σε παιδιά
Παπασπύρου Παρασκευή, Παρασκευάστρια,  Εξειδικευμένη στην αιμοληψία σε παιδιά
Ζαλόκωστα Χαρίκλεια, Παρασκευάστρια,  Εξειδικευμένη στην αιμοληψία σε παιδιά
Χωματιανού Μαρία

Τμήμα ακτινολογίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Χρήστος Μπιρπανάγος, Ακτινολόγος
Συνεργάτης Ιατρός: Αναστάσιος Στάϊκος, Ακτινολόγος

Ρεντίφη Λυδία
Παναγιωτοπούλου Ελένη
Παπαγεωργίου Αναστασία

Καρδιολογικό Τμήμα

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Χριστοδούλου Χρήστος – Ράφτης

Τμήμα Μαστού

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Λούμπιας Χρήστος, Χειρουργός Μαστού