Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας

οστεοπόρωση

Η εξέταση για Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας είναι
Γρήγορη – Ανώδυνη – Εύκολη – Ακριβής

Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας είναι μια γρήγορη , ανώδυνη και απλή εξέταση η οποία χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της απώλειας της οστικής μάζας στα πρόωρα στάδια της οστεοπόρωσης. Ακόμα είναι η πιο οικονομική και η πιο αποτελεσματική μέθοδος για αυτού του είδους την εξέταση.

Η οστική πυκνότητα χρησιμοποιεί ελάχιστη ακτινοβολία (λιγότερο από το 1/10 που χρησιμοποιείται για ακτινογραφία θώρακος) για να μέτρηση την απώλεια της οστικής μάζας .Η εξέταση διαρκεί λιγότερο από 15 λεπτά.

Πως γίνεται η εξέταση:

  • Το μηχάνημα μέτρησης της οστικής πυκνότητας χρησιμοποιείται για να προβλέψει την πιθανότητα κατάγματος
  • Τα αποτελέσματα της μέτρησης οστικής σας πυκνότητας συγκρίνονται με τα αναμενόμενα αποτελέσματα ενός ατόμου της ιδίας ηλικίας ,φύλου και εθνικότητας. Ακόμα συγκρίνεται με την οστική πυκνότητα ενός νέου υγιή ενήλικα του ιδίου φύλου
  • Η πληροφορία επιτρέπει στο γιατρό να καθορίσει εάν έχεις οστεοπόρωση και την πιθανότητα ενός κατάγματος
  • Η κατάλληλη θεραπεία μπορεί να είναι καθοριστική
  • Η δυνατότητα της μέτρησης της οστικής πυκνότητας να προβλέπει πιθανά κατάγματα είναι αδιαμφισβήτητη

 

Η μέτρηση οστικής πυκνότητας γίνεται στο διαγνωστικό κέντρο μας με μηχάνημα μεγάλης ακρίβειας, ταχύτητας και με σχεδόν μηδενική ακτινοβολία. Η απάντηση δίνεται αμέσως μετά την εξέταση, ώστε να αρχίζει έγκαιρα η κατάλληλη θεραπεία και να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα κάθε θεραπείας.