Ειδικές Εξετάσεις

Στα Διαγνωστικά Εργαστήρια Κουνέλλας πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ειδικές εξετάσεις 

Παρακέντηση Θυρεοειδούς – Μαστού > ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ & ΜΕΝΙΔΙ

Τεστ Pap – Τεστ Pap Υγρής Φάσης > ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ & ΜΕΝΙΔΙ

Θρομβοφιλία > ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ & ΜΕΝΙΔΙ

Κυστική ίνωση > ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ & ΜΕΝΙΔΙ

Υπερηχογράφημα Οφθαλμικών Κόγχων > μόνο στην NEA ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Λιπομέτρηση > μόνο στην NEA ΕΡΥΘΡΑΙΑ