Γενικές Οδηγίες για
Mαστογραφία

Οδηγίες για μαστογραφία

Συνιστάται η εξέταση να γίνεται από την 5η έως την 12η ημέρα του κύκλου. Επίσης την ημέρα της εξέτασης η εξεταζόμενη να μην χρησιμοποιεί κρέμα σώματος και αποσμητικό.

Διαβάστε περισσότερα για τη Μαστογραφία εδώ