Αλλεργιολογικό

 

Με την μέτρηση των ηωσινοφίλων (ένας συγκεκριμένος τύπος λευκών κυττάρων του ανοσοποιητικού) και με την μέτρηση των ανοσοσφαιρινών IgE, ελέγχουμε αρχικά εάν υπάρχει αλλεργική αντίδραση στον οργανισμό. Από την στιγμή που θα διαπιστωθεί η αλλεργία, εντοπίζουμε τις ουσίες φυσικές ή τεχνητές, οι οποίες προκαλούν αλλεργιολογικές αντιδράσεις μέσω εξειδικευμένων αναλύσεων, τα Rast test. Με τα Rast ανιχνεύουμε για κάθε ουσία ξεχωριστά, την ύπαρξη αντισωμάτων αλλεργιολογικής αντίδρασης. Οι αναλύσεις αυτές γίνονται σε πολλές κατηγορίες αλλεργιογόνων (φυτά, σκόνες, ζώα, φαγητά, φάρμακα κ.α.) και είναι σε αριθμό πάνω από 300.