Το μικρόβιο Εscherichia coli

H Εscherichia coli είναι ένα μικρόβιο λίαν διαδεδομένο στη φύση. Αποτελεί το πλέον κοινό βακτηρίδιο της φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου. Ανήκει στην οικογένεια των εντεροβακτηριακών.

Μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις στις ουροφόρες οδούς (είναι το συχνότερο αίτιο ουρολοίμωξης), καθώς τα στελέχη προέρχονται από το γαστρεντερικό σωλήνα. Επίσης μπορεί να μολύνει τις μήνιγγες, το αναπνευστικό σύστημα και τα οστά.

Κάποια στελέχη του όπως η Εscherichia coli με ορότυπο O:157 είναι ιδιαίτερα λοιμογόνα και μπορούν να προκαλέσουν διάρροιες.

Τέλος, το συγκεκριμένο μικρόβιο χρησιμοποιείται ως δείκτης για τον έλεγχο μόλυνσης του πόσιμου νερού και των τροφίμων. Η ύπαρξη του στο νερό είναι δείκτης ρύπανσης από κόπρανα ανθρώπων ή ζώων.